Suomeksi In English ??-??????

PET-flaskor av plast är det miljövänligaste förpackningsformatet

PYRtodistus08Kankaisten Öljykasvit Oy tar ansvar för utnyttjande av förpackningar som används och levereras på marknaden. Företaget har registrerats som medlem av Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab år 2001.

Förpackningar:

  • 0,5 liters PET-flaska
  • 5,0 liters PE-HD kanister
  • 200 liters blecktrumma eller 1000 liters vätskecontainer för industrin

PET-flaskor av plast är det miljövänligaste förpackningsformatet
Om man betraktar förpackningens miljöeffekter under hela dess livscykel, bör man beakta tillverkning av förpackningsmaterial, för förvärv och transport nödvändig energi samt återvinning och återanvändning. Vid livscykelanalys har den av polyeten tillverkade PET-flaskan visat sig vara förmånligare än en återvinningsbar glasflaska.

pakkausalan_ymapristorekisteriPET-flaskans fördelar:
PET-flaskan är lättare och hållbarare än glasflaskan
den kräver mindre energi vid både produktion och transport än en glasförpackning
vid tillverkning är utsläppen i atmosfären betydligt mindre än för glasförpackningen
fast avfall uppstår av PET-flaskan även under en tiondedel jämfört med glasflaskan
PET-flaskan kan brännas till energi, för vid bränning bryts den ned till vatten och koldioxid

Miljöpåverkan under vattenförpackningens livscykel
Institution of Environmental Engineers (USA) har undersökt vattenförpackningarnas miljöeffekter. Oljeförpackningarnas miljöpåverkan kan anses vara liknande.


Energiförbrukning
(miljard joule per 1000 liter vatten)

  Återvinningsgrad
Typ av förpackning 0% 50% 100%
PET-flaska av plast 5,9 5,0 4,1
Glasflaska 13,7 9,8 5,8


Utsläpp i atmosfären
(kg per 1000 liter vatten)

  Återvinningsgrad
Typ av förpackning 0% 50% 100%
PET-flaska av plast 7,4 6,4 5,4
Glasflaska 26,1 17,5 8,8


Fast avfall
(kg per 1000 liter vatten)

  Återvinningsgrad
Typ av förpackning 0% 50% 100%
PET-flaska av plast 61,6 42,2 22,7
Glasflaska 840,0 465,7 91,5