Visste du att Virgino har en mera positiv hälsoeffekt än olivolja?

Det har bevisats att kallpressad rybsolja har större positiv effekt på hälsan än kallpressad olivolja. Rybsolja hindrar uppbyggnad av LDL-kolesterol i artärerna effektivare än olivolja. Dessutom är rybsoljan en bättre E-vitaminkälla.

En studie som utfördes på uppdrag av Kankaisten Öljykasvit Oy jämförde effekterna av grekisk olivolja och finländsk Virgino rybsolja på bland annat de faktorer som reglerar blodkärlens aktivitet och fettupptagning. De kliniska studierna utfördes av Finn-Medi Tutkimus Oy i samarbete med Tammerfors Universitetssjukhus, Laboratoriokeskus och UKK Institutet.

Den tre månader långa studien involverade 38 friska personer, vilka med undantag för oljan tillämpade samma diet under försöket. Fettets kvalitet byttes genom att ersätta ost och smörgåsfett med motsvarande mängd olja som studerades. Testgruppen delades i två grupper. Båda grupperna tillämpade både en diet som innehåller olivolja och en diet som innehåller Virgino. Mellan försöksdieterna, som tillämpades under en månads tid höll försökspersonerna en paus under vilka de tillämpade basdieten.

Oliv- eller rybsoljan gavs till grupperna i semlor, matolja och salladsdressing. Andelen energi från oljan hölls konstant under hela försöket och försökspersonernas vikt hölls oförändrad.