Essentiella fettsyror är bra för hela kroppen

Kroppen kan inte bilda de fleromättade omega-3- och omega-6-fettysrorna, vilka är väsentliga för hälsan, så de måste intas med födan. Essentiella fettsyror är viktiga för människans välmående från spädbarn till åldring. De påverkar tillväxt, blodkärl, nervsystem och körtlarnas utveckling samt hudens fett och allmänna kondition.

Enligt forskarna är ett tillräckligt intag av essentiella fettsyror viktigt för vår mentala kapacitet och tillstånd.

Omega i rätt proportioner!
En vuxen människas diet innehöll omega-6- och omega-3-fettsyror i proportionerna 1:1–4:1 under människans tidiga utveckling, medan dagens diet i västvärlden kan ha ett så högt förhållande som 25:1. Denna förskjutning av fettsyrabalansen är problematisk för människans hälsa.

Kallpressad Virgino rybsolja innehåller cirka 22 procent omega-6-fettsyror och 12 procent omega-3-fettsyror – ett idealt förhållande för människokroppen.

Omega-3 förebygger hjärt- och kärlsjukdomar
I en studie*, där främst alfa-linolensyra användes för att öka intaget av omega-3-fettsyror, minskade antalet hjärtinfarkter och dödsfall 50-70 procent, trots att blodets fettvärden knappt hade ändrats från tidigare värden. Enligt amerikanska forskare borde man för att förebygga kranskärlsjukdom byta ut mättade- och transfetter till omättade fettsyror, vilka också skulle innehålla alfa-linolensyra**, den viktigaste omga-3-fettsyran. Rekommendationen är förenlig med finländska mål, en diet där rybsolja är en viktig fettkälla. Omega-3-fettsyrainnehållet är högst i feta havsfiskar. De finns också i grönsaker och Virgino rybsolja.

Rätt olja – Bättre humör
Enligt den kunskap vi har i dag, är omega-3-fettsyror som finns i rybsolja nödvändiga för cellmembranerna funktion i det centrala nervsystemet, eftersom andra fettsyror inte kan ersätta dem i sin uppgift. Brist på fleromättade fettsyror har länge ansetts vara en orsak bakom depressioner. I ljuset av forskningsresultat har det visat sig, att svårt deprimerade personer har haft avsevärt lägre omega-3-koncentration i blodet än lätt deprimerade eller friska individer. Dessutom har det visat sig att ju mera deprimerade patienter får omega-3-fettsyror i sin kost, desto mildare blir depressionen (Tanskanen et al. 2000). Tillräckligt intag av omega-3-fettsyror upprätthåller den intellektuella prestationsförmågan och håller sinnet sunt!

Hur mycket omega-3-fettsyror ska man äta?
Enligt den nuvarande rekommendationen ska andelen essentiella fleromättade fettsyror utgöra minst 3 procent av hela energiintaget och att minst en tredjedel av dessa ska vara omega-3-fettsyror. Det är bra att hålla i minnet att dessa fettsyror är nödvändiga i alla åldrar. Intag av essentiella fettsyror är särskilt viktigt för gravida kvinnor och för barn. En vuxen person som utför fysiskt lätt arbete får sin dagliga dos av 1–2 matskedar, för barn räcker det med 1–2 teskedar.

* Kris-Etherton et al. 2001
** Duodecim 2001, 117:803