Studier som visar att Virgino minskar kolesterol

Virgino har särskilt riktat in sig på samarbete md universitet och vetenskapliga belägg för oljans hälsofrämjande effekt.

Lägre LDL-kolesterol
En samstudie mellan Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus visar tydligt, att kallpressad rybsolja har en dämpande effekt på skadligt LDL-kolesterol och koagulerande substanser i blodet. Rybsolja höjer också blodets lecitinhalt.

Virginos fettsyrasammansättning är idealisk
Chefsöverläkare Ari Palomäkis forskningsgrupp visade att den kallpressade Virgino rybsoljans fettsyrasammansättning är idealisk. Det har visat sig att kallpressad rybsolja till och med är hälsosammare än man tidigare har trott. Användning av rybsolja i dieten minskar skadliga fetter i blodet och redan ett litet tillskott av rybsolja i den dagliga kosten kan ha stor betydelse för den personliga hälsan.

• Ari Palomäkis studie in "Lipids in Health and Disease"