Kallpressade rybsoljor

yleisteema

Matlagningsoljornas kvalitet och konsistens beror i allra högsta grad på vilket sätt de har tillverkats. Jämfört med raffinering och varmpressning är kallpressning den mest varsamma och naturliga.

Virgino rybsoljorna tillverkas genom kallpressning. Oljan avskiljs från den särskilt utvalda rybsen genom att mekaniskt pressa ut oljan. Rybsen behandlas inte kemiskt och uppvärms inte. Kallpressning sparar energi och miljö, då tillverkningen inte ger upphov till avfall eller utsläpp. Frömassan som oljan har pressats ur, används som proteinfoder för djur.

Den varsamma kallpressningen tryggar att oljan fettsyror och vitaminer bevaras i sin naturliga form. Kallpressade Virgino-oljor processeras inte alls. I stället säkras den höga kvaliteten genom noggrann kvalitetskontroll, som börjar med val av råvaror.

Kännetecken på en matlagningsolja av hög kvalitet:
• Vacker, gyllengul färg
• Mild och mjuk, nötaktig smak
• Behaglig doft
• Klar och genomskinlig
• Tjock och fyllig