Tutkittua tietoa

Kohonnut kolesteroli on yksi sydän- ja verisuonitautien suurimmista riskeistä. Kylmäpuristetun rypsiöljyn on todettu vähentävän sekä seerumin kokonaiskolesterolin että haitallisen LDL-kolesterolin määrää. Tutkimukset osoittavat, että kylmäpuristettu vähentää seerumin kolesterolipitoisuutta enemmän kuin tavallinen rypsiöljy, rypsiöljystä valmistettu kovetettu margariini tai oliiviöljy.

LDL-kolesteroli laskuun
Helsingin Yliopiston Farmasian laitoksen ja Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan yhteistyönä tekemän tutkimuksen mukaan kylmäpuristetulla rypsiöljyllä on selvä haitallista LDL-kolesterolia ja veren hyytymistekijöitä vähentävä vaikutus.

Ihanteellinen rasvahappokoostumus
Ylilääkäri Ari Palomäen tutkimusryhmän tulokset osoittavat, että Virgino-rypsiöljyn rasvahappokoostumus on terveydelle ihanteellinen. Jo pienellä rypsiöljyn lisäyksellä päivittäiseen ruokavalioon on suuri merkitys terveydelle.

Terveysvaikutukset oliiviöljyä suotuisampia
Kylmäpuristetulla rypsiöljyllä on tutkitusti enemmän terveysvaikutuksia kuin oliiviöljyllä. Virginon tilaaman tutkimuksen teki Finn-Medi Tutkimus Oy yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan, Laboratoriokeskuksen sekä UKK-instituutin tutkijoiden kanssa.