Puinti ja kuivatus

puintirypsiRypsin puintiajankohdalla ja onnistuneella kuivauksella on suuri merkitys kylmäpuristamalla valmistettavan rypsiöljyn laatuun. Tutustumalla seuraaviin ohjeisiin saat toimintaasi lisävinkkejä ja varmistat parhaan mahdollisen hinnan rypsierällesi.

Puintiajankohta
Kevätrypsi puidaan muiden viljakasvien jälkeen. Siementen kypsyysasteen selvittämiseksi voidaan menetellä seuraavasti:
- Riivi edustava näyte lituja käsin, myös varjopaikan kasvustosta.
- Hiero siemenet irti ja puhalla roskat pois.
- Murskaa siemenet "mankeloimalla" levyn päällä esim. pyöreällä pullolla.
- Jos murskattujen siementen sisus on keltainen, se on kypsä; jos vihreä, älä pui vielä.

Puimurin säädöt
Lue puimurin ohjekirjasta rypsin puintisäädöt ja säädä puimuri ohjeiden mukaan. Hyvät yleisohjeet löydät Öljykasvinviljelijän oppaasta.

Seuraavassa joitakin käytännössä hyviksi koettuja:
- Säädä puintiväli suuremmaksi kuin viljojen puinnissa.
- Alenna kierrosnopeutta, sillä tuleentuneet lidut aukeavat jo syöttökuljettimella.
- Vaihda rypsiseulat: alaseula 4-8 mm, säätöseulojen raot n. 4 mm.
- Puhaltimen ilmamäärä on aloitettaessa sama kuin viljalla: Jos kasvusto on kuivaa, pienennetään ilmamäärää, jos kosteaa, lisätään. Jos kasvustossa on runsaasti rikkakasveja, pitää puhallusta olla tarpeeksi jotta seulat toimivat kunnolla.
- Ota olkinäyte kohlimilta ja varmista, että et pui raakoja, jälkiversoneita lituja rikki.
- Jos pellossasi on savikkaa, kannattaa varmistaa, ettei savikan siemen kuoriudu liian rajulla puinnilla. Kuoriutumaton savikan siemen lähtee rypsistä kuivurin esipuhdistajalla, kuoriutunut vain hyvällä lajittelijalla.
- Pidä leikkuukorkeus mahdollisimman suurena savikan ja muiden rikkakasvien takia.

Käytännön kuivausohjeita
Aloita kuivaus heti puinnin jälkeen. Siementen loppukosteuden tulee olla 7-9 %. Varmista kosteusmittarin oikea toiminta. Laitemyyjä voi suorittaa mittarisi kalibroinnin.
- Suuttimen vaihto pienempään.
- Ilmamäärän pienennys estää rypsin lentämisen poistokanavaan.
- Kiertonopeuden lisäys estää siemenen ulospuhallusta, sekä siemenen lämpötilan liiallisen nousun.
- Älä myöskään tuhoa siementä liian korkealla kuivauslämpötilalla. Kuolleessa siemenessä rypsin sisältämän öljyn laatu heikkenee nopeasti ja öljy härskiintyy.
- KÄYTÄ ESIPUHDISTAJAA, sen oikealla käytöllä saat kilohinnan nousemaan!
- Säädä puhdistin ensin täysille ja katso, mitä poistoputkesta tulee. Jos putkesta tulee runsaasti rypsiä, säädä puhdistinta pienemmälle.
- Kun savikan siementä on runsaasti, on syytä kierrättää satoa esipuhdistimen kautta aluksi ilman kuivauslämpöä.

VARMISTA SIEMENEN KIERTO KUIVURIN SIILOSSA
- Kostea ja roskainen tavara holvaantuu helposti kennojen nurkkiin erikoisesti silloin, jos kiertonopeus on pieni.
- Varmista kierto avaamalla pohjaluukkuja kokonaan hetkellisesti.

MUISTA JÄÄHDYTYS ENNEN VARASTOINTIA
- Varastoi puhtaissa, kannellisissa siiloissa tai hyvin peitettynä.
- Edustavan ennakkonäytteen saat helpoiten siirrettäessä rypsiä kuivurista varastosiiloon.