Panostamme laatuun ja tutkimukseen

Kankaisten Öljykasvit Oy panostaa laatuun tuotantoketjun jokaisessa lenkissä. 

Valvomme kasvukauden aikana sopimusviljelytiloja ja tarkastamme viljellyn rypsin laadun ennen varastointia. Aktiivinen omavalvontasuunnitelman mukainen laadunseuranta takaa koko valmistusprosessin kattavan tuotteiden laadun.

Seuraamme myös aktiivisesti alan kehitystä ja tutkimustuloksia. Se antaa pohjan yrityksen toiminnan jatkuvalle kehittämiselle – tulevaisuudessakin. Työntekijämme ovat sitoutuneet tuotteiden ensiluokkaiseen valmistukseen. Vastaamme siitä, että kuluttaja saa parasta mahdollista laatua.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys ovat keskeisiä painopisteistä laadukkaiden tuotteiden luomisessa. Kankaisten Öljykasvit Oy on alusta asti panostanut tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimuksen painopisteenä on ollut etenkin kylmäpuristetun rypsiöljyn vaikutus terveyteen.

Tekemämme tutkimukset ovat tuoneet rypsiöljyn terveysvaikutukset entistä laajemmin suomalaisten kuluttajien tietoon. Samalla ne ovat edesauttaneet muidenkin öljynpuristamojen myyntiä.

Yhtiön tähänastinen toiminta on osoittanut, että aktiivinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa tuo esiin tuttunakin pidetystä tuotteesta uusia tietoja. Tulevaisuuden tutkimushaasteita on monia.