header

Vastuullista tuotantoa lähellä sinua

Kylmäpuristetut Virgino-rypsiöljyt valmistetaan Suomessa viljellystä, geenimuuntelemattomasta rypsistä. Virginon raaka-ainetta tuottavat viljelijät ovat suomalaisia sopimusviljelijöitä. Työllistämme kotimaassa niin rypsin viljelyssä kuin tehtaallakin. Koska Virgino valmistetaan Suomessa, ei pitkiin ja saastuttaviin kuljetusmatkoihin kulu turhaa energiaa.

Virgino-rypsiöljy tuotetaan IP-viljelynä, joka on tavanomaisen ja luomuviljelyn välimuoto. Se perustuu tarpeen mukaiseen lannoitukseen ja kasvin suojeluun. Viljelyä voidaan suotuisina vuosina suorittaa ilman torjunta-aineita. Luomu Virgino -rypsiöljy valmistetaan luonnonmukaisesti viljellystä rypsistä EU:n luomuasetuksen mukaisesti. Pohjoinen sijaintimme mahdollistaa ympäristöystävälliset viljelytavat. Suomessa eivät menesty Keski- ja Etelä-Eurooppaa vaivaavat kasvitaudit ja ­tuholaiset.

Ympäristösuunnitelmamme valmistui vuonna 2001. Tavoitteena on mahdollisimman alhainen ympäristökuormitus ja vähäinen energiankäyttö. Koulutuksella pyrimme vaikuttamaan jokaisen yrityksemme verkostoon kuuluvaan siten, että ympäristön hyvinvointi otetaan huomioon ja energiankulutus minimoidaan. Ympäristönäkökohdat on kirjattu rypsin viljelyn, varastoinnin ja puhdistuksen sekä öljyn puristuksen osalta. Vaikutuksissa on otettu huomioon myös kuljetus, pesut, huollot sekä energian tuotanto. Puristamon huonetilojen lämmitys sekä lämmin vesi tuotetaan bioenergialla.

Virgino-rypsiöljyt valmistetaan kylmäpuristusmenetelmällä. Öljy irrotetaan rypsin siemenistä mekaanisesti puristamalla. Siemeniä ei kuumenneta eikä käsitellä kemiallisesti. Kylmäpuristus säästää energiaa ja ympäristöä, sillä tuotannossa ei synny jätettä eikä päästöjä. Puristuksessa syntyvä siemenpuriste hyödynnetään eläinten valkuaisrehuna.

Öljyt pakataan muovisiin PET-pulloihin, joka on ympäristöä säästävin pakkausmuoto, kun tarkastellaan pakkauksen koko elinkaarta. PET-pullon tarvitsema energiamäärä on sekä valmistuksessa että kuljetuksessa lasipakkausta pienempi. Valmistuksessa päästöt ilmakehään ovat huomattavasti lasipakkausta vähäisemmät, ja kiinteää jätettä PET-pullosta syntyy lasipulloon verrattuna jopa alle kymmenesosa. PET-pullon voi hävittää polttamalla energiaksi, sillä se palaessaan se hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi.