Syysrypsi vähentää nitraattitypen huuhtoutumista

Peltomaassa kasvukauden jälkeen oleva liukoinen typpi huuhtoutuu helposti syksyn sateiden myötä syvempiin maakerroksiin ja edelleen vesistöihin. Kasveille käyttökelpoisen typen menetys on ympäristökuormituksen lisäksi tappiota viljelijälle.

Typen talteenotto olisi kuitenkin mahdollista syyskylvöisen satokasvin tai keräääkasvin avulla. Syysrypsi sopii ominaisuuksiensa puolesta kumpaakin käyttötarkoitukseen. Syysrypsi ei ole kasvurytminsä ansiosta yhtä altis tuholaisvioituksille kuin kevätrypsi. 

Syysrypsi suosii nitraattityppeä
Syysrypsin kykyä ottaa talteen maaperän mineraalityppeä selvitettiin Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessa mitattiin maan ammonium- ja nitraattityppipitoisuuksia syysrypsin, kynnetyn ohran ja sängeille jätetyn ohran viljelyssä. Syysrypsi kylvettiin joko vihreänä korjatun ohran jälkeen heinäkuun lopulla tai samanaikaisesti suojaviljana toimivan ohran kanssa toukokuussa. Syysrypsi otti maasta tehokkaammin nitraattityppeä kuin ammoniumtyppeä. Suojaviljaan kylvetty syysrypsi oli vähintäänkin yhtä hyvä nitraattitypen kerääjä kuin normaalisti heinäkuussa perustettu syysrypsi.

Kasvin teho riippuu tosin kesän ja syksyn sääoloista ja nitraatin määrästä maassa. Viileän ja sateisen kesän jälkeen nitraattitypen määrät maassa olivat verrattain vähäisiä, ja syysrypsin vaikutus loppusyksyllä jäi vähäiseksi. Tavanomaisen kasvukauden lopulla maassa oli runsaasti nitraattia, jota syysrypsi vähensi tehokkaasti.

Kasvustossa typpeä satojen eurojen arvosta
Syysrypsin typpipitoisuus on korkea verrattuna heinämäisiin lajeihin. Suurin osa typestä on sitoutuneena lehtimassaan. Syysrypsin maanpäällisten osien sekä pääjuuren massa on vaihdellut 2400 kilosta 5000 kiloon, jolloin kasvuistoissa voi olla typpeä noin 50 kilosta yli 100 kiloon hehtaarilla.

Vaikka kasvin sisältämää typpeä vapautuisikin talven aikana tapahtuvan lehtien kuolemisen myötä, voi laaja juuristo ottaa osan sitä keväällä uudelleen talteen. Toisaalta, jos syysrypsi talvehtii huonosti, voi kasvuston myös lopetta keväällä, jolloin sen sisältämä typpi vapautuu kasvukauden aikana keväällä kylvetyn viljelykasvin jäyttöö.

Lähde Maaseudun Tulevaisuus