Miksi syysrypsiä?

hyvilla_rasvoillaViljelijän näkökulmasta
Plussat:
- Syysrypsi on kevätrypsiä satoisampi vaihtoehto
- Tasaa työhuippuja
- Välttää tuholaishyökkäykset – ongelmat tuntuvat  lisääntyvän
- Hyvä vaihtoehto viherlannoitusnurmen jälkeen sekä luomussa että tavanomaisessa viljelyssä.
- Luomukarjatiloille erinomainen valkuaiskasvi, öljy jalostajalle ja  valkuaisrehu takaisin viljelijälle. Myös naapuriyhteistyöhön kannustetaan.
- Kestorikkakasvien torjunta on mahdollista kesannolla ennen syysrypsiä.
- Yleensä helppo kuivattava, puintiajankohta heinä-elokuun vaihteessa
- Rikkakasviongelma kevyempi kuin kevätrypsillä

- Esikasvi- ja maanparannusvaikutus kevätrypsiin verrattuna moninkertainen
- Puhdistaa maata taudeista, tuholaisista ja rikkakasveista
- Esikasvi- ja maanparannusvaikutus saadaan, vaikka talvehtiminen ei onnistuisikaan -> Syysrypsiä kylväessä ei häviä mitään

Miinukset:
- Talvehtiminen, talvehtiminen, talvehtiminen – riski on olemassa
- Kesannointi, jos sen haluaa miinuksena ajatella

Jalostajan näkökulmasta
Plussat:
- Iso siemen, laadukas öljy
- Vähän rikkoja, puhtaammat toimituserät
- Suurempi öljypitoisuus, erityisesti luomussa
- Suuremmat toimituserät, erityisesti luomussa
- Rypsin viljelyaluetta on mahdollista laajentaa syysrypsin avulla
- Luomurypsin viljelyn lisääminen helpottaa myös kotimaisen valkuaisrehun riittävyyttä

Seuraavaksi tärkeämmät asiat

Viljelykierto – mitä tulee huomioida?
- Viljelykierto pitää ajatella kokonaisuutena, syysrypsi sopii hyvin esim. syysviljojen esikasviksi ja parantaa näiden satotaso
- Syysrypsiä edeltävänä kierrossa voi harkita avokesannointia esim. kestorikkakasvien kurittamiseksi tai   viherlannoitusnurmea. Nämä ohjeet pätevät niin tavallisessa kuin luomuviljelyssäkin.    
- Kasvulohkon valinta
- Yleisesti ottaen parhaiten soveltuvat syysviljamaat
- Ei painanteita ja lammikkoherkkiä lohkoja, koska kasvilla ei ole kiduksia
- Multamailla talvehtii heikosti 
- Pienemmät ja suojaisemmat lohkot voisivat olla parempia, jotta tuuli ei pääsisi
  puhaltamaan lumia kasvuston päältä

Maanmuokkaus ja kylvö
- Sopiva ajankohta on liukuva käsite, heinäkuun loppupuolelta elokuun puoliväliin,
mieluiten kuitenkin ennen sadetta.
- Muokkaussyvyys pitää olla riittävä, jos tarkoituksena on kylvää vako/harja-
  menetelmällä
- Jos kylvetään perinteisellä menetelmällä, on hyvä ottaa huomioon että liiallinen
  muokkaussyvyys kuivattaa maata tehokkaasti 
- Nurmen lopettaminen kesällä on suhteellisen haastavaa, joten kylvöalustan
  valmistelu saattaa vaatia viitseliäisyyttä.
- Kontuniemen tilalla syysrypsi on kylvetty aina tavanomaisesti, eikä talvehtimisen
  kanssa ole ollut suurempia ongelmia
- Haukilan Kartanossa ja Eteläniemen tilalla taas nähdään vako/harja-kylvön  
ehdottomasti parantavan talvehtimista, sillä sulamisvedet eivät vahingoita harjojen
päällä olevia taimia.
- Vakojen/harjojen muotoiluun käytetään erilaisia omatekoisia haroja. Kylvöalusta
  muotoillaan yleensä kylvön jälkeen, tosin Eteläniemen tilalla on käytössä
  syysrypsin kylvöön suunniteltu kylvökone, joka muotoilee ensin kylvöpohjan ja
  kylvää harjan päälle.
- Myös ns. hajakylvö on mahdollista, eli siemen sijoitetaan erilaisilla pintalevittimillä
muokkauksen yhteydessä.
- Siemenmäärästä on viljelijäkohtaisia näkemyksiä, määrät vaihtelevat
välillä 3kg – 8 kg. Luomussa on aiheellista käyttää hieman suurempaa siemenmäärä, eli skaalan yläpäätä.
- Pienempää kylvötiheyttä pidettiin yleisesti parempana, esimerkiksi kylvössä harjojen väli voi hyvinkin olla jopa 60cm. Syysrypsi kuroo tehokkaasti välit umpeen.

Lannoitus
- Tavanomaiset viljelijät lannoittavat syksyllä syysviljojen tapaan, syysviljojen
  Y-lannoitteilla.
- Keväällä suomen salpietaria, typpimäärä 30 – 100 kg.
- Luomuviljelijät ovat käyttäneet naudanlietettä tai kompostoitua kananlantaa
  ennen kylvöä.
- Kymenlaaksossa on kokeilussa kuluvana kasvukautena Viljo-lannoitteen
kevätlevitys syysrypsille. Tuloksista kuulemme syksymmällä.

Kasvinsuojelu
- Tavanomaiset viljelijät ovat käyttäneet torjunta-aineita vaihtelevasti; Kontuniemellä
  rikkoja ei ole tarvinnut torjua, Haukilan Kartanossa rikat ruiskutetaan heinäkuussa
  ennen kylvöä.
- Keväällä kasvinsuojelutoimenpiteitä ei ole tarvittu, rikat peittyvät ja kasvitaudit eivät
  ehdi vahingoittaa syysrypsiä.
- Luomuviljelijät kurittavat mahdollisia rikkakasveja avokesannolla 
  rikkakultivaattorilla.

Sadonkorjuu ja kuivaus
- Sadonkorjuu osuu otolliseen aikaan, loppukesästä päästään puimaan
  kuivia kasvustoja.
- Puintikosteudet ovat olleet jopa alle 6 %.
- Toivottu kosteus sadolle on 7-9% välissä, ja nopea kierrättäminen kuivurissa
  puhdistaa satoa.
- Rikkakasvit, mm. savikka on puintiaikaan vielä raaka, joten sen saa sadosta
  eroon pelkällä esipuhdistimen tehokkaalla käytöllä.

Lue lisää: Artikkeli (pdf) Syysrypsi onnistuu!